SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Välkommen till SK Triton

Simklubben Triton är föreningen som erbjuder simning av hög kvalité från babysim till vuxensim, från bredd- till tävlingssimmare. Vi skapar långvariga relationer med våra medlemmar och arbetar med alla i alla åldrar. SK Tritons mål är att vara en värdefull del i en familjs fritid, oavsett om man är ung eller gammal, inriktad mot vattenvana, simskola, motions- eller tävlingssimning.


SIMIDROTT för ALLA *


 * GEMENSKAP - VÅR STYRKA *


  * VI UTVECKLAR SIMMARE och LEDARE *

 

* VÅR FRAMTID *

Nytt beslut kring simanläggningen i Staffanstorp
2021-05-06 14:55

Saxat från kommunens hemsida.

 

Kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun beslöt under onsdagens fullmäktigesammanträde att ett nytt badhus ska byggas i centrala Staffanstorp, på samma tomt där Bråhögsbadet idag finns.

Beslutet innebär att ett nytt bad inte kommer att byggas vid Åttans idrottsplats. En tidigare kalkyl visade att badhusanläggningen skulle bli nästan 100 miljoner kronor dyrare än beräknat.

Ett nytt badhus uppskattas att kosta 265 miljoner kronor (inklusive detaljplan, rivning, återställande av mark och eventuellt markköp) och byggs på samma område där nuvarande bad finns. I den utredning som gjorts beräknas att kunna hålla befintligt badhus öppet tills det nya är byggt. Utomhusbadet planeras att stängas under byggarbetet för att öppnas efter att gamla Bråhögsbadet rivits och marken återställts.

Nu startar en process med att utarbeta en ny detaljplan för badhusområdet och ta fram förutsättningar för projektet (kallat programhandling) som bland annat ska leda fram till en preliminär tidplan för det nya badhuset. 

 

Sotningsväsendet i Lund förlänger avtalet med SK Triton
2021-04-24 09:53

Med hjälp av Sotningsväsendet i Lund kommer vi har nya t-shirts till våra tävlingssimmare, när tävlandet kommer igång igen.  Sotningsväsendet i Lund har varit en stor del i att vi är enhetliga vid tävlingar, vilket är viktigt för tillhörigheten bland våra aktiva.

Klargörande kring kvalperioden 2021
2021-04-13 19:31

Vi har under kvällen fått ett klargörande gällande kvaltider för mästerskapen 2021. 

 

"Hej!

Normalt skulle årets kvalperioder börja den 1 januari 2020, men styrelsen har beslutat förlänga dem så att ALLA kvalperioder för årets mästerskap startar den 1 januari 2019. Nästa år är vi tillbaka till gamla regeln igen.

 

Med vänlig hälsning

Kenneth"

 

Nedan följer de individuellt kvalade simmarna, jag måste räkna om lagtiderna så de stämmer utifrån 2019 års data. Återkommer med detta. Efter genomgång har jag även upptäckt att vi missat Maja Björnström som hela tiden varit kvalda och ber om ursäkt för denna miss. Vilken eller vilka grenordningar som kommer att gälla brottas förbundet med just nu, de har lovat att återkomma snarast.

 

Kvalade simmare 2021
A Kvalade
SM/JSM
Mica Nolén
Linus Forsgren
 
Sum-Sim Äldre
Mica Nolén
Tyra Öhlin
Maja Blomliden
Jonathan Palminger
Linus Forsgren
 
Sum-Sim Yngre
Jens Magnusson
Victor Borg
Zinna Bengtsson Nimander
Maja Björnström
Julia Almquist
Anna Jörgensson
Albin Nyholm
Albin Björnström
Idrottsledarstipendiat 2021 Sparbanken Skåne
2021-04-12 15:36

I er förening är det Ulrika Nilsson som tilldelats ett stipendium!

 

Ulrika är sedan hösten 2016 SK Tritons kassör och under ett antal år lagt mycket tid på att komma tillrätta med ekonomin och de rutiner som finns kring detta uppdrag. SK Triton är mycket glada att Ulrika tilldelats detta Stipendium av Sparbanksstitelsena och RF-SISU Skåne. 

 

Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksammar och

hyllar idrottsledare, som ideellt engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne, genom

att dela ut 250 stipendier. Stipendiaten får 5 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes

förening får 5 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Sommarsimskola 2021
2021-04-06 10:45

Hej, vi kommer att arrangera simskola sommaren 2021 inomhus, vi hoppas även kunna lägga till simskola utomhus, så att vi även kan genomföra simkunnighetsgrupper. Mer information finns här 

Kvalade simmare till sommarens mästerskap
2021-04-06 10:43
Hej, Stort grattis till att nya fina tider från gårdagens tävlingar. Har försökt att sammanställa de simmare som är kvalade till sommarens mästerskap utifrån kvaltiderna som finns på simförbundets hemsida. Resultaten från våra påskarace kommer att skickas in under dagen.
Mästerskap och kvalade simmare
 
SM/JSM Mica Nolén, Linus Forsgren + lagkapp på damisdan 4*100m frisim och 4*200m frisim
 
SUM-SIM Äldre Maja Blomliden, Mica Nolén, Tyra Öhlin, Linus Forsgren, Jonathan Palminger plus lagkapp 4*200m frisim damer (långbana)
 
Sum-Sim Yngre Anna Jörgensson, Julia Almquist, Albin Nyholm, Albin Björnström, Zinna Bengtsson Nimander, Jens Magnusson och Victor Borg
 
Vi har nu börjat tävla igen efter sex månaders uppehåll. Kommer säkert att kompletteras mer fler simmare framöver.
 
Gilla
 
 
 
Kommentera
 
 
Årsmöte SK Triton 25/3 2021
2021-03-27 07:33

SK Triton har nu har årsmöte gällande verksamhetsåret 2020 och lagt detta år till handlingarna. Protokoll från möte kommer att läggas ut här på hemsidan när det är producerat. Vid årsmötet avtackades två personer som arbetat i Styrelsen sedan av slutet av 2016. Kerstin Sternerup har sedan dess haft uppgiften som sekreterare och utfört dessa uppgifter på ett strålande sätt. Malin Håkansson har haft uppdraget som ordförande och lagt mycket tid och kraft på denna uppgift. Vi inom Triton har fått löften om att de båda fortsatt kommer att ställa upp som volontärer när vi kan börja arrangera i framtiden. Båda blev digitalt uppvaktade vid årsmötet.

 

Nya styrelsen i SK Triton

Björn Persson Ordförande
Markus Millbourn V-Ordförande
Nathalie Ramsbjer

Sekreterare

Ulrika Nilsson Kassör
Susanna Gjevold Ledamot
Mattias Petersson Ledamot
Lars Alm Ledamot
Per Tegnander Ledamot
Bengt Westberg Suppleant
Emma Larzenius Suppleant
Mia Funder Revisor
   
Peter Nyholm Valberedning
Stina Lindman Valberedning
Kerstin Sternerup Valberedning

 

Protokoll från årsmötet 2021

Årsmöteskallelse SK Triton
2021-03-10 11:38

Kallelse till årsmöte i SK Triton 2021

 

Datum: Torsdagen den 25 mars 2021

Plats: Mötet genomförs digitalt via Microsoft Teams

Tid: Kl. 19.30 – 20.30

Alla är varmt välkomna!

Det är dags för årsmöte då vi summerar 2020 och berättar om planerna för 2021.

Relevanta handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgängliga via hemsidan senast en vecka innan årsmötet, dvs den 18 mars 2021. Det går också bra att kontakta styrelsen angående dessa handlingar.

Anmälan

Anmäl ditt deltagande på årsmötet till robert.johnsson@sktriton.se senast den 24 mars 2021. Är du flera i en familj så anmäl varje person som kommer att delta på mötet. Inloggningsuppgifter och länk för årsmötet fås på e-mail efter att anmälan har gjorts.

Årsmötet genomförs digitalt

Med hänsyn till pågående pandemi och gällande restriktioner har styrelsen med stöd av Riksidrottsförbundets vägledning och föreningens stadgar beslutat att årsmötet i år ska genomföras digitalt via Microsoft Teams.

Inloggningsuppgifter och länk för årsmötet skickas ut via e-mail till de medlemmar som anmält sitt deltagande till mötet. Årsmötet förutsätts börja kl 19.30 så anslut gärna till mötet 10-15 min innan. Uppstår problem med inloggningen kontakta Robert Johnsson på  robert.johnsson@sktriton.se eller             tel. 073-256 65 60. Se vidare under praktiskt information nederst i denna kallelse.

Dagordning årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse 2020
 8. Resultat- och balansräkning 2020
 9. Revisorernas berättelse för 2020
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2020
 11. Fastställande av medlemsavgift för 2022
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021
 13. Val av
 14. Ordförande
 15. Ordinarie ledamöter
 16. Suppleanter
 17. Revisor
 18. Revisors suppleant
 19. Valberedning
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Om du vill bli vald till förtroendepost på årsmötet men inte kan närvara på mötet, vill vi att du ser till att årsmötet har tillgång till ett underskrivet intyg på att du ställer upp för val. Anledningen till det är att ingen ska kunna bli vald som inte själv vill det.

 

Praktisk information till dig som deltagare på årsmötet

Tänk på att

 • Ta del av den information som du har fått skickad. Läs den i god tid före mötet så att du har koll på dagordning och övriga möteshandlingar, på hur du ansluter till mötet och vilka förberedelser som kan krävas av dig som delegat.
 • Ha tålamod – vid ett digitalt möte kan det ta lite längre tid både under och mellan dagordningspunkterna.
 • Om möjligt, sitt enskilt snarare än i grupp och använd en egen dator.
 • Om du deltar i ett möte utan video, säg ditt namn innan du talar.

Förbereda tekniken

 • Anslut dig till mötet 10-15 minuter före avsatt tid, för att kontrollera att tekniken fungerar. Testa gärna så att ljudet fungerar innan mötet startar. Lär dig hur du slår på och av din mikrofon.
 • Årsmöte 2021 (VÅ 2020) » Valberedning20211.pdfTänk på att din mikrofon alltid ska vara avslagen under mötet, förutom när du har ordet, annars hör övriga deltagare dig och dina bakgrundsljud.
 • Använd gärna kameran på datorn/mobilen – det är trevligt för andra att kunna se dig, men det är inget måste. Är ni många som deltar i ett möte sparar ni kapacitet genom att stänga av kameran.

Övrigt

 • Vill du begära ordet under mötet. Räck upp handen eller skriv i chatten att du önskar ordet.

_________________

 

Dokument till årsmötet 2021

 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Bokslut 2020 SK Triton

Budget 2021

Medlemsavgift förslag till 2022 år

Valberedningens förslag   

Valberdningen vill informera om att man till detta årsmöte haft det lite extra tufft med arbetet på grund av pandemin, de har nu lämnat in förslaget som vi nu publicerar.

 

 

Årsmöte i SK Triton
2021-03-09 18:37

Torsdagen den 25 mars kommer SK Triton genomföra årsmötet för verksamhetsåret 2020. Årsmötet kommer denna gång att köra digitalt. Information och dokument kommer att presenteras här på hemsidan löpande fram till mötet. Det kommer att krävas en föranmälan till detta årsmöte för att vi skall kunna hålla mötet på rätt sätt. Mer information kommer att presenteras framöver

Nytt beslut om idrotten i Staffanstorp
2021-02-03 11:22
Hej, nytt beslut om att öppna upp idrotten i Staffanstorp igen med start den 5:e februari. Vi hoppas får tag på den som skruvar upp värmen på badet så att vi kan starta upp verksamheten så snart som möjligt igen. Vi återkommer när vi har fått fler frågor besvarade.
Forsatt stängt
2021-01-27 11:00
Vi har fått svar på vårt brev till Staffanstorpskommun gällande att vi vill komma igång med verksamheten i enlighet med vad FHM och Regeringen annonserade föregående vecka. Staffanstorp väljer att gå emot detta beslut och är låsta till den 15 februari. SK Triton har under morgonen skickat över en ny skrivelse.
Renovering och fix
2021-01-26 15:08
Ovan följer lite bilder på vad som händer inne på Bråhögsbadet just nu, vi hoppas att vi snart kan börja använda vår utökade yta för gym/ landträning, plats för läxläsning kommer att finnas. Vi har även flyttat vårt kontor till den vita kontorsboden inne på badet, det kommer under våren att målas om. 2021 års dronkar finns i mitten, vi hoppas kunna genomföra denna mycket populära tävling senare under året.
Vi inväntar svar på vår skrivelse till kommunen. 2021 års
Skrivelse från SK Triton
2021-01-25 15:01
SK Triton har idag skickat över en skrivelse till de styrande inom Staffanstorp. Det handlar om att man valt att inte öppna upp badet, vilket vi ser att man gör omgående, så att vi kan starte upp verksamheten för våra aktiva. Vi hoppas att man ställer sig positiv till skrivelsen och ändrar på det beslut som ligger i kommunen. När vi får svar kommer vi att informera om detta
 
Starta igång verksamheten igen
2021-01-21 12:43
Vi har idag lyssnat till presskonferensen från Regeringen och FHM, vi har efter detta skrivit och ställt frågan till Christian Sonesson om det kommer att ändra beslutet som gäller i Staffanstorp. Vi hoppas att man i enlighet med deras budskap öppnar upp anläggningar för träning för aktiva 2005 och yngre. Vi kommer att få ut information så snabbt som möjlig.
Det kommer att krävas några dagar för att få upp värme och värdena i bassängen till rätt nivåer.Nyheter från våra grupper
Simskoleinformation, 16/01 15:56 
Vuxencrawl, 11/01 21:55 
Mästerskapsgruppen, 28/02 22:54 
Mästerskapsgruppen, 16/08 17:55 
 
Sponsorer