Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till SK Triton

Simklubben Triton är föreningen som erbjuder simning av hög kvalité från babysim till vuxensim, från bredd- till tävlingssimmare. Vi skapar långvariga relationer med våra medlemmar och arbetar med alla i alla åldrar. SK Tritons mål är att vara en värdefull del i en familjs fritid, oavsett om man är ung eller gammal, inriktad mot vattenvana, simskola, motions- eller tävlingssimning.


SIMIDROTT för ALLA *


 * GEMENSKAP - VÅR STYRKA *


  * VI UTVECKLAR SIMMARE och LEDARE *

 

* VÅR FRAMTID *

Information gällande hur vi hanterar träning
2020-04-02 11:59

Staffanstorp 2020-04-02

 

SK Triton

 

Huvudregler: Stanna hemma om ni är sjuka, gäller alla som medverkar i verksamheten.


Personal:

Arbeta hemma

Håll distans till aktiva och andra under träning

Vara ombyta när vi kommer till träningarna.

Tvätta händerna innan avfärd till träningen.


Aktiva:

Tvätta händerna innan avfärd till träningen.

Håll distansen till de övriga i anläggningen efter inpasseringen.

Var ombyta när ni kommer till träningen, ta med stor väska att lägga ytterplaggen i. Skor skall ställas på anvisad plats eller läggas i väskan.

Drick endast ut egen vattenflaska.

Duscha innan träningen, fortsätt håll distans och avstånd. Planera för att detta moment kommer att ta mer tid nu.

Efter passet, torka er och sätt på ytterkläder ute i simhallen för att minska trängseln i omklädningsrummet.


Styrelsen:

Styrelsemöten kommer att genomföras digitalt


Föräldrar:

Vi ser att föräldrar stannar utanför våra aktivitetsplatser under tiden som Corona pandemin pågår.

 

SK Triton följder de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten löpande ger. Vi följer även det råd och riktlinjer som finns på de platser vi har aktivitet/ träning.

Beroende på hur läget utvecklas kan information och riktlinjer komma att uppdateras

Information från Skånesim
2020-03-26 12:19

Skånesims tävlings- och simkommitté har i samråd med Skånesims styrelse tagit beslut, utifrån rådande situation med Corona-virus, att ställa in följande arrangemang


  • Distanscupen omg 3 och 4 kommer att flyttas så de simmas under hösten istället.
  • Seriesimskval den 1 maj är inställt.
    Serierna kommer att nollställas och alla lag simmar kvar i samma serie som tidigare under nästa Seriesim årgång 2020/2021.
  • Vårsimiaden Distrikt den 9–10 maj kommer att ställas in
  • Vårsimiaden Region den 30 maj kommer att ställas in
  • DM den 30–31 maj kommer att ställas in.

Information från SK Triton
2020-03-25 09:20

Staffanstorp 2020-03-24

 

Det har snart gått två veckor sedan Staffanstorps kommun stängde ner Bråhögsbadet för att minska spridningen av det nya Coronaviruset. SK Triton följer utvecklingen dagligen och har en förhoppning om att få igång verksamheten i bassängerna så snabbt som möjligt. I skrivande stund har vi inte något datum för när vi får tillgång till badet. Vi beklagar att den planerade verksamheten inte är möjlig att genomföra just nu. SK Triton hoppas att ni alla mår bra och att ni fortsätter motionera så mycket som möjligt även under den här extraordinära perioden då badet är stängt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fysisk aktivitet för alla åldrar i samhället, se länken nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/

Vi hör av oss till er så fort vi vet mer kring vårens verksamhet.

Ta hand om er så länge!

Uppdatering kring årsmötet
2020-03-22 20:20
Kallelse till årsmöte i SK Triton 2020
Datum: 2020-03-26
Plats: Staffansvallen, Läktaren, Ny plats!
Tid: Kl. 18.30 – 

Alla är varmt välkomna!
FÖRTYDLIGANDE:

Årsmötet kommer att hållas på Staffansvallens läktare, torsdag den 26 mars, kl 18:30. Tänk på att det blir kallt så klä er varmt, ta tex med er en filt och kaffe om du vill.

Prisutdelningen kommer att senareläggas och tas vid ett senare tillfälle, pga rådande omständigheter.

Varmt välkomna!


Dagordning årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. a. Verksamhetsberättelse 2019
b. Resultat- och balansräkning 2019
8. Revisorernas berättelse för 2019
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019
10. Fastställande av medlemsavgift för 2021
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020
12. Val av
a. Ordförande
b. Ordinarie ledamöter
c. Suppleanter
d. Revisor
e. Revisors suppleant
f. Valberedning
13. Prisutdelning för prestationer 2019 denna punkt utgår i år. Prisutdelning kommer att ske längre fram.
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Om du vill bli vald till förtroendepost på årsmötet men inte kan närvara på mötet, vill vi att du ser till att årsmötet har tillgång till ett underskrivet intyg på att du ställer upp för val. Anledningen till det är att ingen ska kunna bli vald som inte själv vill det.
Kallelse till årsmötet i PDF format här

Dokument gällande årsmötet

Information till medlemmar i SK Triton 2020-03-15
2020-03-15 17:25


Med anledning av den senaste tidens utveckling av smittspridningen av coronaviruset, de beslut som fattats av regeringen och Staffanstorps kommun samt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten vill vi ge följande information om föreningens verksamhet.


Efter beslut av kommunen är Bråhögsbadet stängt från ca lunchtid den 12 mars 2020. All simverksamhet som föreningen bedriver på badet kommer därför att ha uppehåll. Verksamhetsansvariga kommer att ha kontinuerlig kontakt med badchefen och andra ansvariga för badet för att säkerställa att vi så snart det är möjligt kan återuppta hela eller delar av verksamheten. Vi ser också över möjligheterna att kunna förlänga terminen, dvs. att senarelägga kurstillfällen, simpass och avslutningar, givet att inomhus- och sedan utomhusbadet öppnar igen senare i vår. När uppehållet ska ta slut är oklart, det beror på utvecklingen av pandemin och kommunens beslut.


Vad gäller simmarna i levelgrupperna tittar vi på möjligheterna att erbjuda alternativ till simträning i form av annan träning utomhus för att så gott vi kan i vart fall bidra till att det rekommenderade behovet av fysisk aktivitet tillgodoses (se länk). Träningen på Burlövsbadet på lördagsförmiddagar för Level 6 och Level 7 pågår som vanligt till dess annat meddelas.


Tävlingar i närtid som föreningen varit anmäld till ställs nu successivt in av arrangerande klubbar. Vår utgångspunkt är att vi från och med idag och så länge smittoläget är så oklart och allvarligt inte åker till några externa aktiviteter eller tävlingar. Detta gäller även aktiviteter och tävlingar som vi eventuellt redan är anmälda till. Inga nya bokningar av aktiviteter, tävlingar eller läger kommer att göras innan läget har klarnat.  


Vad gäller årsmötet som är kallat till den 26 mars 2020 så ska årsmöte enligt föreningens stadgar hållas innan utgången av mars månad. Vi kommer att inom kort återkomma med information kring genomförandet av årsmötet.


I övrigt så följer vi kontinuerligt utvecklingen. Vi håller er uppdaterade med information per e-mail och på vår webbplats. Vi har inte alla svar ännu och hoppas på er förståelse. Så snart vi har ny information så kommer vi att göra nya överväganden kring verksamheten/aktiviteter/tävlingar/läger m.m.  


Det finns många positiva aspekter med simning i en förening. Förutom att simkunnigheten i sig är viktig för att vara säker när man vistas vid eller i vatten så är det i allmänhet bra för hälsan med fysisk aktivitet.  Därtill kommer den kanske allra viktigaste biten, nämligen den sociala. Föreningen har ett viktigt uppdrag här och ambitionen är därför att så fort vi kan återuppta verksamhet. Vi är förstås väldigt ledsna för att vi tvingas till avbrott då vi hade mycket roligt på gång framöver.  Låt oss hålla tummarna att vi snart kan starta upp igen. Har ni idéer och önskemål kring vad vi skulle kunna göra tillsammans medan verksamheten är begränsad så hör gärna av er till era tränare eller verksamhetschefen.

 

Har ni några frågor kring verksamheten eller innehållet i detta utskick så kontakta gärna verksamhetschefen Robert Johnsson, robert.johnsson@sktriton.se eller ordföranden Malin Håkansson, malin.hakansson@sktriton.se.

_____________

 

Ledningen i SK Triton

 

genom/

Malin Håkansson (ordförande) och Robert Johnsson (verksamhetschef)

Idag är badet stängt
2020-03-12 14:33
Hej, Staffanstorpskommun har beslutat sig för att stänga Bråhögsbadet idag den 12/3. Vi kommer fortlöpande informera kring detta så snart vi fått mer information.
Öresund Meeting, Späckhuggarsim, Seriesim & Swim Open inställt
2020-03-12 07:55
Öresund Meeting 13-15 mars, Späckhuggarsim 14 mars , Seriesim 28-29 mars och Swim Open 3-6 april har alla blivit inställda pga risk för spridning av Coronavirus (Covid -19). Även Masters SM är också inställt.

Som ett resultat av Folkhälsomyndighetens beslut om begränsning av folksamlingar har Helsingborgs Simsällskap, Eslövs Simsällskap, Skånes Simförbund och Svenska Simförbundet beslutat att ställa in tävlingarna.
Information angående Coronaviruset (covid 19)
2020-03-11 17:04
SK Triton följer de rekommendationer och råd som Folkhälsomyndigheten och Staffanstorpskommun gett. Vi kan just nu inte lämna mer information. Vi kommer att återkomma under morgondagen om det uppkommer nya rekommendationer och råd från ovanstående myndighet och kommun.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Kallelse till årsmöte i SK Triton 2020
2020-03-11 08:51
Kallelse till årsmöte i SK Triton 2020
Datum: 2020-03-26
Plats: Medborgarhuset, Staffanstorp eventuell ny plats
Tid: Kl. 18.30 – 20.30

Alla är varmt välkomna!

Det är dags för årsmöte då vi summerar 2019 och berättar om planerna för 2020.
Under årsmötet kommer också att hållas den årliga prisutdelningen för prestationer det gångna året.
Relevanta handlingar för årsmötet - inklusive inkomna motioner med förslag om stadgeändringar med styrelsens yttrande - kommer att finnas tillgängliga via hemsidan senast en vecka innan årsmötet, dvs den 19 mars 2020. Det går också bra att kontakta styrelsen angående dessa handlingar.


Dagordning årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. a. Verksamhetsberättelse 2019
b. Resultat- och balansräkning 2019
8. Revisorernas berättelse för 2019
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019
10. Fastställande av medlemsavgift för 2021
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020
12. Val av
a. Ordförande
b. Ordinarie ledamöter
c. Suppleanter
d. Revisor
e. Revisors suppleant
f. Valberedning
13. Prisutdelning för prestationer 2019
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Om du vill bli vald till förtroendepost på årsmötet men inte kan närvara på mötet, vill vi att du ser till att årsmötet har tillgång till ett underskrivet intyg på att du ställer upp för val. Anledningen till det är att ingen ska kunna bli vald som inte själv vill det.
Kallelse till årsmötet i PDF format här

Dokument gällande årsmötet


GP och UGP
2020-03-08 20:22
Dagens deltagare på GP I Malmö var Mica Nolén som simmade ett bra 800m frisim lite över personbästa, Jonathan Palminger 100m frisim och Arvid NIlsson 100m ryggsim. Mica o Jonathan var debutanter på denna tävling 2020, tyvärr saknades Maja Blomliden och LInus Forsgren som blivit sjuka och Siri Bokander som denna gång valde att stå över. 

Ungdoms GP Jönköping
Nicolas Nolén guld på 200m frisim, Gustav Palmqvist brons på 200m frisim och silver på 100m bröstsim, AlbIn Björnström guld på 100m bröstsim och guld på 400m frisim, Zinna Bengtsson NImander silver 200m bröstsim brons på 200m medley och silver på 100m frisim, Victor Borg brons 200m fjärlsim, Julia Erkselius guld 100m ryggsim. Många bra simningar och många nya personbästa kan vi summarna helgen med.

Vi har även hunnit avnjuta konserten i Tritonsnamn idag. Vi återkommer med hur mycket som samlades in till Tritonakademin och vår utbildningsdag i augusti.

Nästa vecka, den elfte startar vi upp i högsta tempo med prisjakt och Tritonspel under måndagen. Vecka avslutas med tävlingar i Helsingborg och Eslöv för de flesta levelgrupperna. 
GP Malmö och UGP i Jönköping
2020-03-07 20:19
GP Malmö
Andra dagens tävlingar på Hylliebadet är även Triton med. Mica Nolén simmade 400m frisim på nytt pers på 400m frisim med tiden 4.36,82, Jonathan Palminger 50m ryggsim 29,91 pers och 200m frisim, Arvid Nilsson 50m ryggsim och 200m ryggsim. 

Ungdoms GP Jönköping 2020
20 simmare från Triton tävlar i helgen i Jönköping under två dagar. Första dagens medaljörer är
Zinna Bengtsson NImander silver 200m frisim, Victor Borg silver 100m fjärilsim, Albin Björnström guld 200m bröstsim, Jens Magnusson silver 800m frisim, Albin Björnström brons 200m medley, Julia Erkselius brons 200m ryggsim, Nicolas Nolén guld 100m frisim, Gustav Palmqvist silver 100m frisim. Stort lycka till under morgondagen önskar vi de som tävlar under morgondagen. 

De av er som vill stötta Triton och vår akademi köp gärna en biljett till söndagenskonsert. Citygross hade biljetter tidigare idag. 

Ny tränare i SK Triton, Richard Berg.
2020-03-06 17:46

Sedan den 17:e februari har vi haft Richard Berg som tränare för Level 6. Nedan en liten presentation av honom. Vi hälsa Richard varmt välkommen till Triton.Hej!

 

Mitt namn är Richard Berg och jag är för tillfället tränare i simklubben Ran. Inom klubben så tränar jag både fitness, sum-simmare, vuxna simmare som lär sig crawl och som skolsims instruktör för åldrarna 8-15.

Jag är snart 22 år gammal och har simmat i nästan 20 år. Av dessa 20 så har jag tävlat i 11 år och jobbat med simningen i 8 år.

Utöver detta så håller jag på att avsluta Idrottstränare 1 på Malmö universitet och jag är också en licensierad tränare för ungdomar sedan september 2019.

Jag som person är mål driven, motiverad och har en flamma för simningen som fortfarande brinner starkt. Jag hoppas att jag kan inspirerar simmarna till att bli dem bästa av sig själva, både inom simningen och som personer.

 

Ha det bra och så ses vi på poolkanten!

Richard

Ny tränare till SK Triton Åsa Almquist
2020-03-06 11:37
Åsa Almquist börjar den 1/8 2020
Den första augusti börjar Åsa Ahlmquist nu verksam i Oskarshamns SImsällskap sedan fyra år tillbaka  som tränare/ledare i Triton. Åsa har även arbetat i Vellinge Näset, Trelleborg och inom Malmö simningen. Åsa har tidigare varit aktiv simmare i Malmö Kappsimningsklubb med ryggsim och kort frisim som specialitet. Åsa är gift med Douglas och har två flickor 13 och 10 år, vilka båda simmar.  Vi hälsa Åsa välkommen till Triton. 


Årsmöte SK Triton 26/3
2020-03-03 12:46
SK Triton kallar till årsmöte den 26/3 . 
Årsmöteshandlingar kommer att publiceras här löpande. 
Prisutdelning kommer även att ske under denna kväll.

Plats: Medborgarhuset, Staffanstorp

Välkomna 
Nyheter från våra grupper
Simskoleinformation, 11/12 14:36 
Information, 27/11 10:30 
Kontakt, 22/10 13:53 
Simskoleinformation, 26/08 11:07 
Information, 14/08 16:16 
 
Sponsorer
Följ oss på Instagram
Instagram
@triton.power