SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Trygg Triton!

Trygg idrott i Simklubben Triton

 

Att arbeta förebyggande på ett hållbart och strukturerat vis för att skapa trygg idrottsmiljö är viktigt för Simklubben Triton. Sedan våren 2023 har Simklubben Triton arbetat för att skapa en trygg miljö i organiserad form med hjälp av insatser från RF SISU Syd genom att under 2023

 

Vi i har tillsatte en arbetsgrupp inom SK Triton med representanter från styrelsen och bland anställda. RF Sisu har tillhandahållit information, utbildning och stödresurser och vi har tillsammans med dem därefter lagt grunden för att skapa en hållbar handlingsplan inom Simklubben Triton.  

 

Arbetsgång för arbetet som är startat under våren 2024 gällande arbetet Trygga och säkra idrottsmiljöer. Vi kommer att uppdatera denna sida kontinuerligt.

 

o   Tillsatt arbetsgrupp (styrelse och anställda) första mötet 29/2 andra mötet den 11 april

o   Utbildningar i RF Sisus regi

o   Framtagande av handlingsplan, förankrad i styrelsen/ verksamheten

o   Se över rapporteringsmöjlighet / visselblåsare

o   Handlings- och åtgärdsplan vid rapporterad incident

o   Information om ”Trygg Triton” på hemsida

o   Förebyggande arbete:

  • Utbildning / Workshop för alla ledare
  • Process för begäran av begränsat registerutdrag ur belastningsregistret (ledare)
  • Rutin för referenstagning (ledare)

o   Kontinuerligt arbete

  • Regelbundna möten och uppföljning, både med och utan RF Sisu
  • Regelbunden översyn och revidering handlingsplan

 

Trygg idrottsmiljö

Tillsammans vill vi skapa en trygg idrottsmiljö för alla inom Simklubben Triton.

Att delta eller på annat sätt vara engagerad i Simklubben Triton ska innebära en trygg miljö att vara i, helt fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.

Alla - både barn och vuxna ska kunna idrotta och leda idrott utan att riskera att utsättas. 

 

Om något känns fel eller om du är orolig för någonting i föreningen ska du i första hand vända dig till din ledare, verksamhetschef eller styrelsen.

 

 

Andra ni kan kontakta: 

Martin Edbladh, barnidrottsombud hos RF Sisu Skåne

barnidrottsombud.skane@rfsisu.se 

010-476 57 23Riksidrottsförbundets Idrottsombudsman

idrottsombudsmannen@rf.se

08-627 40 10

 

Vi kämpar för barns rättigheter - Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Bris - Barnens Rätt i Samhället

 

Brottsofferjouren – Stöd för brottsoffer, vittnen & anhöriga

 

För att läsa mer om Trygg Idrottsmiljö, se även:

 

RF Sisu Skåne/Barnidrottsombud

 

SK Triton är genom medlemskap i Svensk Elitsiming har vi tillgång till POSOM
POSOM har genom åren hanterat tusentals kriser och ett antal katastrofer och ger varje år krisstöd till ett stort antal drabbade personer. Vår erfarenhet har lärt oss vad som fungerar i en krissituation; strategisk planläggning, tydligt ledarskap, kunskap om människans reaktioner i kris, handlingskraft för att återskapa grundtrygghet samt förmåga att ge långsiktigt stöd till drabbade personer.

 
Sponsorer