Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Säsong- och tävlingsplanering 2017-2020

Sedan mitten av 90-talet har Svenska Simförbundet arbetat med en säsongs- och tävlingsplanering som sträcker sig över en 4-årsperiod, en olympisk cykel. Syftet är att en klar och tydlig planering med ett fast innehåll skall finnas för att säkerställa en god långsiktighet och framförhållning. Föreliggande dokument skall enkelt men tydligt beskriva säsongsplanering, tävlingsfakta och tävlingsprogram för perioden, 2017-2020. Dokumentet skall ligga till grund för all nationell säsongs- och tävlingsplanering perioden 2017-2020

Se dokumentet:-> Klicka här!

 
Sponsorer